Diensten

Uw privacy is ook voor ons belangrijk

 

Antwerpen 26 mei 2018,

Geachte Mevrouw,

Geachte Heer,

 

Betreft: de invoering van een nieuwe privacywetgeving

Housing Beheer verwerkt de persoonsgegevens overeenkomstig de nieuwe privacywetgeving die ingaat op 25 mei 2018. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy-beleid, kunt u terecht op info@housing-beheer.be. 

Verwerkingsdoeleinden

Housing Beheer verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten en leveranciers en van mede-eigenaars en bewoners voor de leveranciers- en klantenadministratie, voor de boekhouding, voor de uitvoering van de beheer-overeenkomst als syndicus en rentmeester, voor het opmaken van de periodieke afrekeningen en voor de contacten bij interventies en herstellingen. 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1 toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. 

Overmaken aan derden

Housing Beheer nvzal de gegevens enkel gebruiken voor boven benoemde doelstellingen en deze niet doorgeven aan derden.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende 10 jaar, dit is de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Recht van inzage, verbetering, annulatie, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de

Verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be)

 

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons